Inlaga till Högsta Förvaltningsdomstolen

Angående begäran om resning i sjukersättningsärende (Kammarrätten i JKPG Dnr:2334-16)

Begäran om verkställande

Jag vill att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) beslutar om verkställande av Förvaltningsrättens (FR) dom, att Försäkringskassan (FK) ska ompröva sjukersättningsbeslut 2006-2007, (2458-16 Förvaltningsrätten LKPG) och på det sättet avslutar det här ärendet.

Jag anser att HFD, med ledning av FKs eget beslut 2005, omedelbart kan besluta om återinsättande av 50% sjukersättning, samt se till att FK omprövar resten.

Bakgrund

Jag överklagade i år FKs beslut att neka mig prövning av sjukersättningsbeslut 2006-2007 och lämnade även in en resningsansökan angående Kammarrättens (KR) beslut att inte pröva Försäkringskassans (FK) beslut (2009) om sjukersättning.

Förvaltningsrätten återförvisade ärendet till FK för omprövning. FK omprövade inte ärendet, utan överlämnade det oprövat till FR.

Nu har FR fattat ett beslut (4478-16) att inte pröva ärendet, vilket innebär att man förhindrar verkställandet av egen dom.

Jag har begärt inhibition (3333-16) i väntan på tillsyn av JO (se anmälan nedan), samt att KR ser till att domen om omprövning verkställs.

Motivering 

Försäkringskassan har fattat två olika sjukersättningsbeslut, baserade på samma rättsliga grund, vilket är ursprunget till den här rättsliga soppan. Nu finns det en dom att FK ska ompröva sjukersättningsärendet, vilket också undanröjer grunden för resningsansökan, om FK fattar ett förvaltningsrättsligt korrekt beslut.

Det framgår av underlaget till sjukersättningsbeslutet 2005 att jag utförsäkrades på felaktiga grunder 2009-01 (Se 3333-16). Vidare har socialförsäkringsnämnden vid beslutet 2007 fått ta ställning till ett underlag som är felaktigt och saknar nödvändigt grund. I Föredragnings-PM 2007-02 står felaktigt att jag sökte tidsbegränsad sjukersättning när jag sökte ersättning tills vidare. I PMet står även ostyrkt att jag är ”partiellt” rehabiliterbar, i strid med de specialistutredningar (Ergonomicentrum Nyköping 2002, Alfta Rehab 2003) som FK själva beställt och har haft att besluta efter. Vidare har FK ö h t inte utrett omständigheterna som föranledde min sjukersättningsansökan.

Att delvis kunna återkomma i arbete var mina egna önskemål (2005) och en åsikt som inte delades av inblandade specialister. Behandlingen 2005 förbättrade inte hälsan utan skadade tvärtom min nacke ännu mer.

WAD (Whiplash Associated Disorders) är kroniska åkommor. Det kan inte jag och inget FK-beslut ändra på.

Om HFD kan fatta ett skyndsamt beslut så skulle Ni själva slippa ett ärende samt Kammarrätt och Förvaltningsrätt slippa den juridiska soppa som av oklar anledning riskerar att göra mitt sjukersättningsärende ännu mer kostsamt,grumligt och till men för rättssäkerheten.

Jag har nu varit felaktigt utförsäkrad i 8 år. Det har inte bara drabbat mig, utan även anhöriga, hemkommun och lett till onödig arbetsbelastning och kostnader i rättssystemet och i vården. Det hade kunnat undvikas om FK hade fattat ett korrekt beslut från början.

Vänligen

Tomas Blom

 


From: Riksdagens ombudsmän – JO <noreply@jo.se>
Sent: Sunday, November 20, 2016 1:53 AM
To: tomas.bl.blom@live.se
Subject: Kopia av anmälan till JO

Namn: Blom, Tomas
Adress:
C/O:
Gatuadress: Gärdesvägen 9
Postnr: 64650
Postort: Björnlunda
Telefon: 0739545435
Mobiltelefon: 0739545435
Epost: tomas.bl.blom@live.se

Anmälan mot
Förvaltningsrätten i linköping

Ev. dokumentref
2458-16 och 4478-16

Beskrivning
Förvaltningsrätten har på ickeexisterande grund nekat mig prövning av sjukersättningsärende man själva ålagt Försäkringskassan att ompröva och felaktigt hanterat ett omprövningsärende som överklagan.

Anmälarens syn på händelsen
Se ovan

Övrig information

Eftersom jag begärt inhibition av detta Kafkaliknande beslut (4478-16) och gäller ett ärende som lett till att jag felaktigt varit utförsäkrad i 8 år vore jag tacksam om JO hanterar detta med någon skyndsamhet.
Sjukersättningsärendet ligger även för resning i HFD på samma grunder eftersom FK har lyckats fatta 2 olika beslut vid olika tidpunkter, men på exakt samma beslutsgrund.(begäran om resning, KR JKPG Dnr:2334-16 , BE 1)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s